Еліпсис в англомовних афористичних текстах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Об'єктом цієї статті є синтаксичний еліпсис (0), а предметом - специфіка його реалізації в афористичних текстах сучасної англійської мови. Звідси й основна мета роботи: вивчення шляхів і способів реалізації еліпсиса у текстах паремічного типу - афоризмах. Розгляд останніх під таким кутом зору є вельми актуальним з огляду на те, що ритм і динаміка сучасного життя диктують необхідність використання лаконічних і разом з тим ємних одиниць мови. Безпосереднє відношення до формування таких одиниць має еліпсис як один із продуктивних способів компактного аранжування інформації.
Опис
Ключові слова
еліпсис, текст
Бібліографічний опис
DOI
ORCID:
УДК