Еколого-флористичний аналіз водоростей Куяльницького лиману

Анотація
Досліджено видовий склад водоростей бентосу Куяльницького лиману (2000- 2004). Знайдено 56 видів, які відносяться до трьох відділів: Bacillariophyta (42 види), Cyanophyta (10) і Chlorophyta (4); 31 вид виявлено у водоймищі вперше, з них один вид діатомей описано як новий для науки і названо Hantzschia ucrainica Geras. Исследован видовой состав водорослей Куяльницкого лимана (2000-2004), в ко- тором найдено 56 видов, относящихся к трем отделам: Bacillariophyta (42 вида), Cyanophyta (10) и Chlorophyta (4). Впервые для водоема приведен 31 вид. Один вид диатомей Hantzschia ucrainica Geras. был описан как новый для науки. It was carried out the research of species structure of the Kujalnitskyi estuary (2000-2004). During this investigation it was found out 56 species of algae, belonging to 3 divisions: Bacillariophyta (42 species), Cyanophyta (10) and Chlorophyta (4). 31 species of them are new for the Kualnitskyi estuary. 1 species of diatom algae - Hantzschia ucrainica Geras. was described as new one for science.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 6: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
водорості, сапробність, Куяльницький лиман, водоросли, сапробность, Куяльницкий лиман, algae, saprobic, the Kujalnitskyi estuary
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК