Effect of Lactobacillus plantarum on growth characteristics of wheat in hydroponics and soil

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The aim was to study the effect of Lactobacillus plantarum on germination and some growth characteristics of wheat Triticum aestivum L. in hydroponics and soil under greenhouse and field conditions. Materials and Methods. Strains of L. plantarum, their mixtures in a ratio 1:1 had been prepared immediately before the experiment, as well as mixed cultures of these strains which had been cultivated together for at least one week and re-inoculated every two days were used. Before grounding, seeds were inoculated with lactobacilli (in concentrations 1%, 0.1%, 0.01%, 0.001%, 0.0001%, 0.00001%) for an hour. Seed germination, length of the roots and height of the seedlings were calculated as means with standard errors or confidential intervals. Results. Treatment of wheat seeds with individual L. plantarum ONU 12, L. plantarum ONU 311, L. plantarum ONU 355 strains, their mixed cultures grown together and mixtures has increased seed germination in 6.0–40.0% depending on the conditions of germination and inoculum concentration. Under conditions of hydroponics and soil in the greenhouse the best results were shown by inoculums in concentration 103–106 CFU/ml, and under field conditions – in concentration 102–104 CFU/ml. Mixtures and mixed cultures of L. plantarum ONU 12 + L. plantarum ONU 311 and L. plantarum ONU 12 + L. plantarum ONU 355 formed developed biofilms on roots of wheat seedlings. Mean height of seedlings increased in 8.0–41.0%, and the length of the roots increased by 2.4 times in hydroponics and in 6.8 –64.5% in soil. Conclusion. The mixtures and mixed cultures of bacteria L. plantarum ONU 12 + L. plantarum ONU 311 and L. plantarum ONU 12 + L. plantarum ONU 355 could stimulate wheat germination and growth and can be used for development of plant growth promoting bacterial preparations.
Реферат Мета. Вивчити вплив L. plantarum на проростання і деякі ростові характеристики пшениці Triticum aestivum L. в умовах гідропоніки, ґрунту у теплиці та відкритого ґрунту. Методи. Використовували окремі штами L. plantarum, їх суміші у співвідношенні 1:1, приготовлені безпосередньо перед експериментом, а також змішані культури бактерій цих штамів, які культивували разом щонайменше протягом тижня з пересівами кожні два дні. Насіння перед висівом інокулювали різними розведеннями добових культур лактобацил (1%, 0,1%, 0,01%, 0,001%, 0,0001%, 0,00001%) впродовж години. Розраховували середні значення, стандартні похибки або довірчі інтервали таких показників, як схожість насіння, довжина коренів та висота паростків. Результати. За обробки бактеріями окремих штамів L. plantarum ОНУ 12, L. plantarum ОНУ 311, L. plantarum ОНУ 355, їх змішаними культурами та сумішами спостерігалося покращення схожості на 6,0–40,0% в залежності від умов пророщування та концентрації інокулюму. Для умов гідропоніки та закритого ґрунту найкращими концентраціями інокулюмів були 103–106 КУО/мл, а для умов відкритого ґрунту – 102–104 КУО/мл. Бактерії сумішей і змішаних культур L. plantarum ОНУ 12 і L. plantarum ОНУ 311 та L. plantarum ОНУ 12 і L. plantarum ОНУ 355 утворювали розвине- ну біоплівку на коренях сіянців пшениці. Середня висота паростків збільшувалася на 8,0–41,0%, а довжина коренів – у 2,4 рази у випадку росту на гідропоніці та на 6,8–64,5% в умовах ґрунту. Висновок. Бактерії сумішей бактерій L. plantarum ОНУ 12 і L. plantarum ОНУ 311 та L. plantarum ОНУ 12 і L. plantarum ОНУ 355 здатні стимулювати пророщування насіння і ріст рослин пшениці та можуть бути застосовані для розробки рістстимулювальних мікробних препаратів.
Реферат Цель. Изучить влияние L. plantarum на проростание и некоторые росто- вые характеристики пшеницы Triticum aestivum L. в условиях гидропоники, почвы в теплице и в открытом грунте. Методы. Использовали отдельные штаммы L. plantarum, их смеси в соотношении 1:1, приготовленные непосредственно перед экспериментом, а также смешанные культуры бактерий этих штаммов, которые культивировали вместе, по меньшей мере неделю с пересевами каждые два дня. Семена перед высевом инокулировали разными разведениями суточных культур лактобацилл (1%, 0,1%, 0,01%, 0,001%, 0,0001%, 0,00001%) в течение одного часа. Рассчитывали средние значения, стандартные ошибки или доверительные интервалы таких показателей, как всхожесть семян, длина корней и высота проростков. Результаты. При обработке бактериями отдельных штаммов L. plantarum ОНУ 12, L. plantarum ОНУ 311, L. plantarum ОНУ 355, их смешанными культурами и смесями, наблюдалось улучшение всхожести на 6,0–40,0% в зависимости от условий проращивания и концентрации инокулюма. Для условий гидропоники и закрытого грунта наилучшими концентрациями инокулюмов были 103–106 КОЕ/мл, а для условий открытого грунта – 102–104 КОЕ/мл. Бактерии смесей и смешанных культур L. plantarum ОНУ 12 и L. plantarum ОНУ 311, L. plantarum ОНУ 12 и L. plantarum ОНУ 355 формировали развитую биоплёнку на корнях сеянцев пшеницы. Средняя высота проростков увеличивалась на 8,0–41,0%, а длина корней – в 2,4 раза в случае роста на гидропонике и на 6,8–64,5% в условиях грунта. Вывод. Бактерии смесей L. plantarum ОНУ 12 и L. plantarum ОНУ 311, L. plantarum ОНУ 12 и L. plantarum ОНУ 355 способны стимулировать прорастание семян и рост растений пшеницы, и быть применены для разработки ростстимулирующих микробных препаратов.
Опис
Ключові слова
Lactobacillus plantarum, biofilm, inoculum, wheat, growth characteristics, hydroponics, біоплівка, інокулюм, пшениця, ростові характеристики, гідропоніка, биоплёнка, инокулюм, пшеница, ростовые характеристики, гидропоника
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія
DOI
ORCID:
УДК