Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В даний час стабільність економіки неможлива без фінансової стійкості підприємства. У зв'язку з цим питання оцінки фінансової стійкості в умовах різко загострилася, кризи неплатежів виходять на одне з перших місць в області управління фінансами українських підприємств.
Опис
Ключові слова
фінансова стійкість, платоспроможність, підприємство
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 грудня 2015 року м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015.
DOI
ORCID:
УДК