Відомі та невідомі постаті україно-болгарської історії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Рецензія на книгу: Караиванов Н. Велики и видни украинци-българолюбци. − София, 2009. − 167 с.
Book review: Karaivanov N. Great and famous Ukrainian, which have done to do something with Bulgaria. – Sofia, 2009. – 167 р.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2009.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК