ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВИМІРУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА АРАБСЬКОМУ СХОДІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астрапринт
Анотація
Стаття присвячена дослідженню впливу процесів глобалізації, що відбуваються на Близькому Сході,на розвиток арабських країн у розрізі інформаційного виміру глобалізації. Особливу увагу приділено висвітленню впливу Інтернет-мережі на трансформацію арабського суспільства та здобутків Об'єднаних Арабських Еміратів, Арабської Республіки Єгипет та Палестинської національної автономії в світлі процесів інформаційної глобалізації.
Статья посвящена исследованию влияния процессов глобализации,происходящих на Ближнем Востоке,на развитие арабских государств в разрезе информационного измерения глобализации.Особое внимание в статье уделено влиянию Интернет на трансформацию арабского общества и достижениям Объединенных Арабских Эмиратов, Арабской Республики Египет и Палестинской национальной автономии в свете процессов информационной глобализации.
The article is dedicated to the research of the influence of globalization processes occurring in the Middle East,the development of Arab States in the context of the informational dimension of globalization. Particular attention is paid to the influence of Internet on the transformation of Arab society and the achievements of the United Arab Emirates,the Arab Republic of Egypt and the Palestinian National Authority in the light of the informational processes of globalization.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астрапринт, 2010. - Том 15, Вип. 7: Сер. "Соціологія, політологія". – укр.
Ключові слова
глобалізація, арабські країни, інформаційно-комунікативні технології, інтернет, кібертероризм, глобализация, арабские государства, информационно-коммуникативные технологии, интернет, кибертерроризм, globalization, the Arab States, Information and communication technologies, Internet, cyber-terrorism
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК