Оптимізація умов біодеградації фенолу консорціумами мезофільних бактерій, виділених з Чорного моря

Ескіз недоступний
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Дану роботу було присвячено дослідженню оптимізації умов біодеградації фенолу як ксенобіотичної речовини полівидовими біоплівками бактерій штамів Bacillus sp. SP1 та Pseudomonas аeruginosa М1 та М2, котрі були ізольовані з води Чорного моря. Дослідження були реалізовані у пробірках та 96-лункових полістиродових планшетах. Фенол був взятий у чотирьох концентраціях, а саме 0,05%, 0,1%, 0,15% та 0,2%. В якості параметрів біодеградації були обрані температура, рівень рН та ступінь аерації середовища. За допомогою планшетного спектрофотометра «SmartSpec Plus Bio-Rad» при довжині хвилі в 495 нм оцінювали результати оптичної щільності.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, біодеградація, фенол, оптимізація, біоплівка
Бібліографічний опис
Шаповал, І. В. Оптимізація умов біодеградації фенолу консорціумами мезофільних бактерій, виділених з Чорного моря = Optimization of the conditions of biodegradation of phenol by consortia of mesophilic bacteria isolated from the Black Sea : кваліфікаційна робота магістра / І. В. Шаповал. – Одеса, 2022. – 46 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання