Методика викладання основ літературознавства в аудиторії студентів-іноземців

Ескіз недоступний
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеській національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність дослідження. Питання інтеграції до системи світової освіти на гідному рівні передбачає співпрацю у секторі забезпечення навчанням іноземних студентів.
Опис
Ключові слова
035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська, методика викладання студентам-іноземцям, лературознавство, світова освіта
Бібліографічний опис
Томбулатова, І. І. Методика викладання основ літературознавства в аудиторії студентів-іноземців = Teaching Methods of the Basics of Literary Studies in Foreign Students Audience : кваліфікаційна робота магістра / І. І. Томбулатова. – Одеса, 2022. – 72 с.
DOI
ORCID:
УДК