Иерархия ономастической системы (к постановке проблемы)

Анотація
В статті розглядається проблема ієрархії ономастичної системи. З ономастичної точки зору всі власні назви розподіляються на різні шари в залежності від їх ступеня ономастичності, формуючи специфічну піраміду. Апелятиви також формують піраміду в залежності від їх потенційної здатності бути онімами
The article deals with the problem of hierarchy of onomastic system. All proper names are divided into various layers according to their degree of onomasticity, thus forming a specific pyramid. Common nouns also form a pyramid according to the degree of their potential ability to become proper names
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць. Вип. XII. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.
Ключові слова
оніми, ономастична система, ступінь ономастичності, onyms, onomastic system, degree of onomasticity
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК