Концептуальний аналіз онімічних композитів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Про концепти тепер говорять дуже часто і дуже по-різному При “величезному інтересі до вивчення концепту як ментальної сутності” спостерігаємо “різнобій в розумінні цього терміна”. Одні розглядають концепти “як концентроване вираження духовно- емоційного досвіду певного етносу”, тобто право бути концептом одержують не всі складники мови, а тільки якась обрана, порівняно невелика їх частина. Інші, як відомий учений Ю. С. Степанов, виводять концепти далеко за межі мови, пов’язуючи з ними зокрема живопис і підкреслено іменуючи концепти двома лексемами, що заперечує нерозривність їх зв’язку з мовою, пор. назви концептів рос. “Страх. Ужас”, “Опьянение. Пьянство”. О. О. Селіванова серед різних трактувань концепту виділяє “сім основних”.
Опис
Ключові слова
концептуальний аналіз, онімічні композити
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК