Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Установлены асимптотические свойства некоторых типов решений одного класса существенно нелинейных неавтономных дифференциальных уравнений второго порядка, а также найдены необходимые и достаточные условия их существования.
Встановлено асимптотичні властивості деяких типів розв'язків одного класу істотно нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь другого порядку, а також знайдені необхідні та достатні умови іх існування.
The asymptotic behavior of some solutions for one class of essentially nonlinear non-autonomous differential equations of second order are established. We give necessary and sufficient conditions for existence of these solutions.
Опис
Ключові слова
нелинейные уравнения, Рw (У0, У1, Ао) -решения, асимптотические представления, нелінійні рівняння, Рw (У0, У1, Ао)-розв'язки, асимптотичні зображення., nonlinear equations, Рw (У0, У1, Ао)-solutions, asymptotic representations
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК