Деякі особливості класифікації злочинів насильницького спрямування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено кримінально-правовий та кримінологічний аналіз особливостей вчинення жінками злочинів насильницького спрямування. Аналізуються основні види насильства в сім'ї та склади злочинів, що можуть спричинити фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство.
Насилие получило широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности человека и стало одной из актуальнейших проблем, так как насилие в любых его проявлениях не совместимо с принципами функционирования демократического общества и правового государства.
Опис
Ключові слова
жіноча злочинність, кримінальна відповідальність, суспільно-правова поведінка, насильницькі злочини, об'єкт насильства, кримінологічний аналіз, женская преступность, уголовная ответственность, общественно-правовое поведение, насильственные преступления, объект насилия, криминологический анализ
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК