Психология преодоления душевной боли у детей и взрослых

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье обсуждаются вопросы преодоления душевной боли (психалгии) в период экономического кризиса у детей и взрослых, а также определение феномена душевной боли и его определяющей составной части — алекситимии.
У статті обговорюються питання подолання душевного болю (психалгії) в період економічної кризи у дітей та дорослих. Також у статті надається визначення феномену душевного болю та його визначальної складової частини — алекситимії.
The paper discusses the issues of overcoming emotional pain (psychology) children and adults during the economic crisis, as well as the definition of the phenomenon pain of soulanddefiningpart-of alexith.
Опис
Ключові слова
душевная боль, психология, алекситимия, психофизиология эмоций, экономический кризис, душевний біль, психологія, алекситимія, психофізіологія емоцій, економічна криза, heartache, psychology, alexithymy, psychophysiology of emotions, the economic crisis
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК