КОНЦЕПТИ CLEVERNESS ТА STUPIDITY В КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ КАРТИНІ СВІТУ НОСІЇВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті проаналізовано вербалізацію концептів CLEVERNESS та STUPIDITY в синхронії а діахронії та встановлено концептуальні кореляти розумових здібностей людини як концептуального референта.
В статье проанализирована вербализация концептов CLEVERNESS и STUPIDITY в синхронии и диахронии, установлены концептуальные корреляты умственных способностей человека как концептуального референта.
The paper focuses on the verbalization of the concepts CLEVERNESS and STUPIDITY both synchronically and diachronically and establishes the source domains of CLEVERNESS and STUPIDITY as the target ones.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.-Вип.17.- Ч.2.
Ключові слова
концепт, концептуальна картина світу, концептуальний корелят, концептуальний референт, семантичний зсув
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК