Английское законодательство в период революции 1640-1660 гг.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Асторпринт
Анотація
За последнее время Украина пережила ряд таких потрясений, которые не переживала за все годы независимости, — от истинно народных революционных действий до кровопролитной войны на востоке страны.
Опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса) / MOH України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. : І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва ; відп. секретар A. Л. Святошнюк. — Одеса : Астропринт, 2014.
Ключові слова
народные революционные действия, период английского парламентаризма времен революции 1640-1660 гг, кризис и последующее крушение феодально-теологического мировоззрения, 15 февраля 1642 г, законодательные акты периода революции
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК