Безособові речення в поетичному мовленні В. Симоненка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
Односкладні речення – своєрідне явище синтаксису. Частотність їх уживання в мовних стилях значна. Написано про ці синтаксичні одиниці немало, але тут залишається чимало дискусійного. Це і питання про граматичну основу (форму вираження думки) у них, і питання про можливість існування бездієслівних (іменних) речень, а отже, і про їх предикативність та модальність.
Опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014.
Ключові слова
односкладні речення, безособові речення
Бібліографічний опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
DOI
ORCID:
УДК