Фінансова інфраструктура розвитку малого бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В умовах ринкової економіки малий бізнес відіграє важливу роль у зростанні добробуту населення, вирішенні соціально-економічних проблем країни. Його активний розвиток у світовій економіці починається з Великої Депресії, коли уряд США започаткував субсидування малих підприємств, що постраждали в наслідок кризи. В результаті це забезпечило поширення конкуренції, впровадження у виробництво інновацій, створення робочих місць, визначивши не лише економічну, а й соціальну роль малого бізнесу.
Опис
"Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практ. конф., (3; 2013; Одеса) : збірник наук. пр .... – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. –
Ключові слова
фінансова інфраструктура, ЄС, малий бізнес, США, МП
Бібліографічний опис
"Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практ. конф., (3; 2013; Одеса)
DOI
ORCID:
УДК