СТРАТЕГІЯ АГРЕСІЇ ЯК РІЗНОВИД КОНФРОНТАЦІЙНОЇ МАКРОСТРАТЕГІЇ В ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті розглядаються загальні тенденції розвитку поняття «стратегія». Аналізується можливість/неможливість використання стратегії агресії в інституційно-правовому дискурсі залежно від статусно-рольових позицій комуніканта.
In this article is examined a general tendency of evolution of concept «strategy». Analyzed possibility of using aggressive strategy in institutional law discourse depending on status and role of communicant.
В статье рассматривается общая тенденция развития понятия «стратегия». Анализируется возможность/невозможность использования стратегии агрессии в институционально-правовом дискурсе зависимо от статусно-ролевых позиций коммуниканта.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.-Вип.17.- Ч.2.
Ключові слова
стратегії, тактики, агресія, комунікація, інституційно-правовий дискурс, strategies, tactics, aggression, institutional law discourse, стратегии, тактики, агрессия, институционально-правовой дискурс
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК