Перейменування в топонімії Одещини як наслідок декомунізації: результати й проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті аналізуються перейменування поселень Одещини, здійснені в межах закону про декомунізацію в 2016 р. Визначено шляхи вибору назви, введеної при перейменуванні (відновлення історичної назви; заміна старої назви іншою, взятою з місцевої топонімічної системи; трансформація старої назви таким чином, що втрачається її ідеологічний характер; утворення нової назви від слів, денотати яких оцінюються позитивно). Розглянуто також назви, запропоновані комісією з перейменувань, проте не прийняті, зокрема через критичну оцінку цих ойконімів мешканцями. Зазначений матеріал дає уявлення про сучасні топонімійні смаки мовців: помітна виразна тенденція відкидати пропозиції повернення історичної назви та заміни старої назви іншою, взятою з місцевої топонімічної системи, якщо пропонована назва є етимологічно неясною. Іноді в таких ситуаціях може використовуватися трансформація старої назви або ж створення нового ойконіма. Перейменування поселень Одещини певною мірою засвідчило прагнення обирати назви з прозорою мотивацією, уникаючи історичних назв поселень чи назв, узятих з місцевої топонімічної системи, якщо вони сприймаються як етимологічно непрозорі. При цьому неодноразово засвідчені випадки, коли ні номінаторів, ні мешканців не бентежила стандартність запропонованих назв та – як наслідок цієї стандартності – їх знижена диференційна потужність.
The article is devoted to the process of human settlement renaming in Odesa region. This process was implemented in accordance with the decommunization law in 2016. The author determines the ways of choosing the newly renamed toponyms (restoring the historical names; replacing the old name with the one borrowed from the local toponymic system; transforming the old toponym so that it loses its ideological character; forming a new name with a positive denotation). The author also analyses the names that were suggested by the renaming committee, but rejected because of their critical assessment by the inhabitants. The material under consideration demonstrates the present-day toponymic preferences of the native speakers, namely, a strong tendency to refuse the proposals of taking back the historical names, as well as of replacing the old name with a new one of an etimologically unclear nature. In this case there is sometimes the possibility to transform the old toponym or to form a new oikonym. Meanwhile neither the inhabitants nor those renaming the toponyms are concerned about the typical character of the new names and consequently about their lower differential semantic possibilities.
Опис
Ключові слова
топонімія, ойконім, перейменування, Одещина, toponymy, oikonym, renaming, Odesa region
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
DOI
ORCID:
УДК