До питання творення неофіційних назв автомобілів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті йдеться про способи творення неофіційних назв автомобілів. Акцентується увага на асоціативних найменуваннях.
В статье рассматриваются способы образования неофициальных названий автомобилей. Акцентируется внимание на ассоциативных именованиях.
The article highlights the ways of word-building of informal names of cars. The attention is focused on associative names.
Опис
Ключові слова
власна назва, неофіційні назви автомобілів, спосіб словотворення, имя собственное, неофициальные названия автомобилей, способ словообразования, proper name, informal names of cars, word-building patterns
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК