Математическое моделирование процесса воздействия взрывной волны на объекты

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Здійснено постановку чисельного експерименту по дослідженню процесу розльоту газової хмари, що створена продуктами швидкого енерговиділення, в атмосферне середовище, яке перебуває у стані спокою, та взаємодії вибухових хвиль з різними перепонами. Створено відповідну Windows-програму. Результати розрахунків вказують на складну просторово-часову картину ударно-хвильової дії на об’єкти.
Осуществлена постановка численного эксперимента по исследованию процесса разлета газового облака, образованного продуктами быстрого энерговыделения, в покоящуюся атмосферную среду, и взаимодействию взрывных волн с различными препятствиями. Создано соответствующее Windows-приложение. Результаты расчетов показывают сложную пространственно-временную картину ударно-волнового воздействия на объекты.
The numerical experiment statement on the analysis of gas cloud scattering from the rapid energy discharge in rest atmosphere and of the interaction blast waves with various barriers is realized. The calculation results are demonstrated the space-time poly-structure of the shock-wave action in objects.
Опис
Ключові слова
математичне моделювання, процес впливу вибухової хвилі, математическое моделирование, процесс воздействия взрывной волны, math modeling, blast wave process
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = OdesaNationalUniversityHerald