Динаміка особових імен студенток філологічного факультету українського відділення денної форми навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження власних імен людей — цікавий матеріал для глибшого розуміння процесів, які відбувались на різних історичних зрізах у мові народу, його історії, культурі. "Личные имена имеют важность и значение... и как памятник воззрений, понятий и представлений народных, и в них нередко отражается характер и дух народа лучше всех других исторических памятников".
Опис
Ключові слова
особові імена, власні імена людей
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК