Семантична мотивація назв квітів у польській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Метою статті є аналіз номінації найменувань квітів у польській мові. Кількість зібраних лексичних одиниць (за даними польських лексикографічних джерел) – 100 найменувань квіткових рослин, («органів статевого розмноження у насінних рослин, що перетворився на вкорочений пагін») (УСЕ). Як за формою, так і з погляду семантики вони характеризується значною розмаїтістю складу й генетичною неоднорідністю.
Опис
Ключові слова
найменування квітів, польська мова, мотиваційна ознака, семантична мотивація
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК