Синтаксичні особливості тексту усного публічного виступу

Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Теоретичні погляди на текст як лінгвістичне явище досить різноманітні. Однак текст досліджений ще недостатньо, хоча цілеспрямоване вивчення його ведеться давно. Так, психологи вважають його ієрархією символів, у логіків - це структурна єдність групи суджень, психо- лінгвістів цікавить перш за все його комунікативна сутність, передача в ньому інтенції автора.
Опис
Ключові слова
синтаксичні особливості, публічний виступ, монолог, текст
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК