Серьезное в смешном: образы «Страны Кокань» в контексте проблемы «прерывания» исторического времени в средневековом сознании

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На основі аналізу фабліо «Сказ про Кокань» (XII ст.) та поеми «Страна Кокейн» (XIII ст.) розглянуто проблему «зниження» сприйняття історичного часу у середньовічній сміховій культурі.
На основе анализа фаблио «Сказание про Кокань» (XII в.) и поэмы «Страна Кокейн» (XIII в.) рассмотрено проблему «снижения» восприятия исторического времени в средневековой смеховой культуре.
The problem of «reducing» the perception of historical time in the medieval culture of laughter is analyzed basing on the fabliau «Legend of Kokanee» (XII c.) and the poem «The Land of Cockayne» (XIII c.).
Опис
ДОКСА : збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. – Вип. 2 (18): Сміх у світі культури.
Ключові слова
сміхова культура, «перевертання», історичний час, смеховая культура, «переворачивание», историческое время, laughter culture, «overturning», historical time
Бібліографічний опис
ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї
DOI
ORCID:
УДК