Інтеграція Югославії до світового ринку в 1950-і рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Формування та внутрішня консолідація капіталістичної світосисте- ми це процес, що налічує декілька століть. Однак найбільш інтенси- вного характеру він набув у ХХ ст. Саме тоді в цій системі відбува- ються якісні зміни, що призводять до все більшої інтеграції її скла- дових. Окремі країни все більше зв'язуються між собою в одне нероздільне ціле. Економічним підґрунтям цієї інтеграції є збільшення обсягів взаємної торгівлі і розвиток світового ринку. Збільшення участі в ньому і визначає вказаний процес залучення різних країн до капіталістичної світосистеми. Основною проблемою статті є показ того, як інтегрувалася до неї Югославія. Безумовно, дослідження такої проблеми не може мати безпосередньої практичної користі, хоча б тому, що уроки, які воно дає, можуть статися в нагоді лише де- кільком невеликим країнам, які до світосистеми ще не увійшли. Однак з суто наукової точки зору аналіз відповідного питання дозво- ляє зрозуміти, як йшов процес складання світосистеми, точніше про- стежити розвиток однієї з його конкретних форм.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОДУ імені І.І.Мечникова, 2005. - Вип.16.
Ключові слова
Бібліографічний опис
DOI
ORCID:
УДК