Кислотоутворююча активність колекційних штамів та культур лактобацил, виділених із вмісту шлунково-кишкового тракту дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В становлено, що показники кислотоутворення штамів бактерій роду Lactobacillus, виділених із вмісту шлунково-кишкового тракту дітей, коливались у межах від 128 ± 11Т до 261 ± 14 °Т, колекційних — у межах від 204 ± 6 °Т до 269 ± 14 Т. Відмічено, що значення кислотності варіювали у штамів одного й того ж виду.
Установлено, что показатели кислотообразования штаммов бактерий рода Lactobacillus, выделенных из содержимого желудочно-кишечного тракта детей, колебались в пределах от 128 ± 11 °Т до 261 ± 14 °Т, коллекционных — в пределах от 204 ± 6 °Т до 269 ± 14 °Т. Отмечено, что значения кислотоности варьировали у штаммов одного и того же вида.
The indices o f acid form ation by the strains bacteria of genus Lactobacilus isolated from children gastric-intestinal tract fluctuated from 128 ± 11 °T to 261 ± 14 °T, collection strains — from 204 ± 6 °T to 269 ± 14 °T has been established. Has been noted that data o f acidity varied at the strains one and the same species.
Опис
Ключові слова
кислотоутворення, кислотообразование, acid formation, Lactobacillus
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК