Лексикални особености на обредната терминология на родилните обичаи в говора на село Заря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Обект на изеледването е говорът на село Заря. За сравнение са използвани езикови материали от други български села в Бесарабия (Виноградовка, Кирнички, Калчева, Суворово и др.).
Опис
Ключові слова
лексиката, село Заря, култура
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
DOI
ORCID:
УДК