“Літня школа” і стажування в Болгарії викладачів і студентів історичного факультету Одеського національного університету ім.І.І. Мечникова у 2010 р.: здобутки та перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
До уваги читачів пропонується інформація про навчання та стажування викладачів і студентів історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова у 2010 р., в рамках якого відбувся круглий стіл “Історична наука в Болгарії й Україні: тенденції дослідження регіональної історії та міжетнічних процесів”.
Into consideration of readers the information is offered on a study and internship of teachers and students of history faculty of Odessa I. Mechnykov national university in 2010, within the framework of which there were the round table on the problem: "History science in Bulgaria and Ukraine: tendencies of research of regional history and interethnic processes".
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2010.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК