Типові патологічні процеси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Назарчук С. Л.
Анотація
«Типові патологічні процеси : конспект лекцій» складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Типові патологічні процеси», яка викладається здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «091 Біологія та біохімія». Конспекти лекцій можуть бути використані при вивченні дисципліни «Патологічна фізіологія» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями «091 Біологія та біохімія», «226 Фармація, промислова фармація», «014.05 Середня освіта. Біологія та охорона здоров'я».
Опис
Ключові слова
загальні патологічні стани, патологічна фізіологія, нозологічні форми патологій, проблеми діагностики та профілактики хвороб, загальна патофізіологія, типові патологічні процеси, схеми профілактики та лікування патологічних станів, 091 Біологія та біохімія, 226 Фармація, промислова фармація, 014.05 Середня освіта (Біологія та охорона здоров'я)
Бібліографічний опис
Макаренко О. А. Типові патологічні процеси : конспект лекцій / О. А. Макаренко. – Одеса : Назарчук С. Л., 2024. – 111 с.
DOI
ORCID:
УДК
616-00