Історіографічний аспект вивчення історії гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються роботи таких одеських істориків ХІХ – початку ХХ ст., як О. Льовшин (Левшин), А. Скальковський, О. Маркевич та М. Слабченко. Особлива увага звертається на видання, що зберігаються в книгосховищі Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Наукові праці дослідників розглядаються як з точки зору історіографічного аспекту вивчення ними історії Гетьманщини XVIII ст., так і зі сторони бібліографічного аналізу.
Опис
Ключові слова
О. Льовшин, А. Скальковський, О. Маркевич, М. Слабченко, Гетьманщина, Наукова бібліотека, А. Левшин, А. Скальковский, А. Маркевич, М. Слабченко, Гетманщина, Научная библиотека, A. Levshyn, A. Skalkowski, A. Markevych, M. Slabchenko, Hetmanate, Scientific library
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК