Об одной теореме Колмогорова - Хинчина - Меньшова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В 1961 г. Д.Е. Меньшов опубликовал пример кусочно0постоянной ОНС сходимости. Этот результат Д.Е. Меньшова есть, по существу, частный случай теоремы А.Н. Колмогорова и А.Я. Хинчина из теории вероятностей, изложенной на теоретико-функциональном языке
Опис
Ключові слова
теорема, множества
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК