Про суворовські принципи виховання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу принципів виховання і навчання, яким О. В. Суворов надавав великого значення. Особливу увагу приділено вихованню за допомогою формування якостей, необхідних для повноцінної життєдіяльності людини і суспільства в цілому, а також формуванню якостей воїна.
Статья посвящена анализу принципов воспитания и обучения, которым А. В. Суворов придавал большое значение. Особенное внимание уделено воспитанию посредством формирования качеств, необходимых для полноценной жизнедеятельности человека и общества в целом, а также формированию качеств воина.
This article analyzes the principles of education and training, which A. V. Suvorov attached great importance. Particular attention is given to education by establishing the qualities required for a full human life and society in general, as well as the formation of the qualities of a warrior.
Опис
Ключові слова
Суворов О. В., виховання, воїн, особистість, Суворов А. В., воспитание, воин, личность, Suvorov A. V., education, warrior, personality
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК