Оповідне мовлення в художньому дискурсі некласичної парадигми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано основні типи оповідного мовлення, представленого в українському модерністському і постмодерністськаму художньому дискурсі. Представлено специфіку опису, розповіді та роздуму як типів оповідного мовлення.
The article analyzes the major types of narrative speech presented in the Ukrainian modernist and postmodernist literary discourse. Presented by specific description, narration and reflection as types of narrative speech.
В статье проанализированы основные типы повествовательного речи, представленного в украинских модернистском и постмодернистском художественном дискурсе. Представлены специфику описания, повествования и рассуждения как типов повествовательного речи.
Опис
Ключові слова
художній дискурс, оповідь, опис, розповідь, роздум, art discourse, narration, description, narration, meditation, художественный дискурс, повествование, описание, повествование, рассуждение
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК