Р. Д. Бондар як дослідниця Орловки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Римма Дмитрівна Бондар відома, передусім, як знаний викладач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Вона викладала історію Стародавнього Сходу та Стародавнього Риму. Однак, значну частину наукової діяльності Римми Дмитрівни складали також і археологічні дослідження. Найбільше часу вона присвятила Орловській археологічній експедиції. Саме цій стороні діяльності Р.Д. Бондар і присвячується дана стаття.
Опис
Ключові слова
Бондар Римма Дмитрівна, Орловська археологічна експедиція, Орловка
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання