МОДЕРНІЗАЦІЯ НОВЕЛИ А. ЛЮБЧЕН ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В статті проаналізовано етапи становлення і розвитку художнього мислення А. Любченка, простежено процеси модернізації його художньої продукції, а саме новелістики.
In the article the stages of becoming and development of artistic thought are analysed A. Lyubchenko, it is nosed after the process of modernization of him artistic products, namely novelistiki.
Опис
Iсторико-лiтературний журнал. - Одеса : Астропринт
Ключові слова
модернізм, новаторство, новела, процес модернізації, modernism, innovation, short story, process of modernization
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК