Криминалогическая характеристика преступности несовершеннолетних в Украине

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье рассмотрены количественные и качественные показатели преступности несовершеннолетних в Украине. В статті зроблено висновок про тенденцію зниження рівня злочинності неповнол ітніх в Україні на протязі останніх чотирьох років. При цьому кількісні зміни злочинності сприяли її якісній зміні. У структурі злочинності неповнолітніх збільшилась кількість тяжких та особливо тяжких корисних та корисно-насильницьких злочинів. Last four years in Ukraine juvenile criminality level decreasing tendency conclusion has been drawn in this article. Moreover qualitative crime changes have been entailed by quantitative crime changes. The number of grievous and particular-grievous violent and pecuniary-violent crimes has been increased in juvenile criminality structure.
Опис
Ключові слова
преступность несовершеннолетних, динамика преступности, состояние преступности, злочинність неповнолітніх, динаміка злочинності, стукрура злочинності, juvenile criminality, criminality dynamics, criminality structure
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК