ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
Стаття присвячена процесам появи новотворів у сучасній французькій мові. Цi процеси свідчать про динамічний розвиток лексики та обумовленi змінами в різних сферах суспільного життя. Розглядається основна особливість неологізмів ― їхня номінативна функція. Виявляється низка структур семантичного простору, що найбільш піддаються неологічним процесам.
These processes are evidence of dynamic development of French vocabulary and they are caused by changes in different social life spheres. The article considers the main properties of French neologisms ― their nominative function. Semantic field analysis is applied to the corpus of the language data.
Подчеркивается основная особенность неологизмов ― номинативная функция. Расскрывается ряд структур семантического пространства, которые наиболее подвержены неологическим процессам.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.-Вип.17.- Ч.2.
Ключові слова
неологізм, неологiя, номінація, семантичний простір, функціональні особливості, neologism, neology, nomination, semantic field, functional peculiarities, неологизм, неология, номінация, семантическое пространство, функциональные особенности
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК