Віртуальна економіка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Еволюція економіки принесла кардинальні зміни у взаєминах і комунікаціях між усіма агентами ринку, бо основою змін стали комунікаційно- інформаційні цифрові технології на базі Інтернету. Саме з віртуальними економічними відносинами доведеться рахуватися всім без винятку як економічним, так і політичним структурам, при тому що, предметне поле соціально-економічних досліджень даної проблеми тільки починає складатися. У міру розвитку цього простору вже змінюються уявлення практично у кожному аспекті нашого життя – від повсякденних звичок, установок і потреб, мотивацій у поведінці до фундаментальних понять, пов'язаних з особистістю, взаємовідносинами з іншими учасниками, з інформаційною безпекою. Методичні вказівки написані відповідно до програми курсу «Віртуальна економіка», що читається студентам спеціальності 111 «Математика» і дають системний виклад основних термінів, понять, категорій. Розробка конкретизує зміст предметних тем, дає зразкові практичні завдання з курсу, визначає мінімальний набір самостійних і практичних робіт, які виконуються студентами. Програма орієнтована на формування загальних, і в той же час, досить цілісних уявлень про процеси, які пов'язані з віртуальною економікою, її інфраструктурою та її основними економічними агентами. Метою викладання курсу «Віртуальна економіка» є формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ, структури, основних механізмів становлення та функціонування якісно нового типу суспільства – «віртуальної економіки», його переваг та недоліків, можливих ризиків та загроз у розвитку України і в глобальному масштабі. Головним завданням методичних вказівок є розкриття фундаментальних теоретико-методологічних засад становлення і розвитку віртуальної економіки і здійснення аналізу соціально-економічних технологій як основи її розвитку.
Опис
Ключові слова
віртуальна економіка, віртуальне підприємство, ефективність діяльності, ціноутворення, логістичні технології, економічна злочинність
Бібліографічний опис
Віртуальна економіка: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 111 «Математика» / Ю.В. Пічугіна, Ю.О. Максимова – Одеса: «Видавництво Чорномор’я», 2020. – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК