Психологічний відбір співробітників недержавних підприємств безпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається проблема вивчення індивідуальноособистісних особливостей співробітників недержавних підприємств безпеки, їхня відповідність професійно важливим якостям. Робота в складних умовах вимагає обліку багатьох індивідуальних психологічних особливостей особистості співробітників з погляду їхньої професійної придатності. Ефективність роботи недержавного охоронного підприємства безпосередньо залежить від професійної підготовки, надійності співробітників, якісного відбору та розстановки кадрів.
В статье представлены результаты исследования психологических особенностей сотрудников негосударственных предприятий безопасности, проведенного с помощью методики MMPI-2.
The article presents the results of research of psychological features of employees of the enterprises of Private security, carried out with the help of a technique MMPI-2 are submitted.
Опис
Ключові слова
індивідуально-особистісні особливості, професійна придатність, методика MMPI-2, індивідуально-личностные особенности, профессиональная пригодность, методика ММРИ-2, individual-personal features, professional suitability, a technique MMPI-2.
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК