Застосування смертної кари в перші роки радянської влади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено кримінально-правовий аналіз застосування смертної кари в радянській Росії у перші роки радянської влади і громадянської війни. Методика і принципи застосування даного виду покарання в радянській Росії порівнюються з іншими конкретно-історичними періодами застосування смертної кари в часи французької революції XVIII ст. і в царській Росії початку XX ст.
Несмотря на многочисленные попытки советской власти отменить высшую меру наказания, смертная казнь применялась как в 20-е, 30-е годы, так и до середины 90-х годов XX века. В своей репрессивной деятельности большевики широко использовали опыт карательных органов французской революции XVIII в. и карательного аппарата царской власти.
Опис
Ключові слова
смертна кара, покарання, репресія, розстріл, польові суди, революційні трибунали, ВНК, смертная казнь, наказание, репрессия, расстрел, полевые суды, революционные трибуналы, ВЧК
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК