Характеристика аеробних термостійких мезофільних бактерій з овочевої сировини південних областей України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розробка режимів технологічної переробки, усування причин, що викликають мікробіологічну недоброякісність овочевої продукції, можливе лише на підставі даних про чисельність, видовий склад і властивості мікробіоти вихідного овочевої сировини...
Опис
Ключові слова
аеробні термостійкі мезофільні бактерії
Бібліографічний опис
«Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали X Міжнародної конференції молодих учених (2–4 грудня 2015 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т. М., 2015.– 256 с.
DOI
ORCID:
УДК