Оптимізація умов культивування сальмонел в ферментерах барботажного комплексу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Оптимізований режим культивування бактерій Salmonella enteritidis в розроблених ферментерах, який забезпечує досягнення концентрації бактеріальних клітин 1-2 млрд. кл/мл за 5-6 годин вирощування на МПБ та за 5-7 годин на гороховому середовищі. Для іммобілізації сальмонел на зерні необхідно 8-13 годин. Використання даних дає можливість суттєво скоротити термін виробництва біопрепарату бактороденциду, дія якого зумовлена Salmonella enteritidis.
Оптимизирован режим культивирования бактерий в разработанных ферментерах, который обеспечивает достижение концентрации бактериальных клеток в культуральной жидкости 1-2 млрд. кл/мл за 5 — 6 часов культивирования на МЛ Б и за 5 — 7 часов на гороховой среде. Иммобилизация сальмонелл на зерновой среде происходит на протяжении 8 — 13 часов. Использование данных по оптимизации роста сальмонелл даёт возможность сократить сроки производства бактороденцида в три раза.
Regime of bacterial cultivation was defined in produced fermenters, wich provide achievement of the concentration of the bacterial cells in the culture broth 1 — 2 billion cells/m l for 5 — 6 hours of cultivation in the beef-extract liquid media or 5 — 7 in the pea media. Groving salmonellas in the cereal media in the fermenters continues for 8 — 13 hours. Using information for optimization of salmonellas groving gives the possibility to short down the term of producing bactorodencid for 3 times.
Опис
Ключові слова
барботаж, культивування, оптимізація, сальмонела, ферментер, культивирование, оптимизация, сальмонелла, barbotage, cultivation, optimization, salmonellas, fermenter
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК