Проблема життєвого вибору митця (конфлікт у драмі Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Відмідь»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Доля митця – неоднозначна. Зазвичай, людина навіть не може зрозуміти, що це: великий дар чи прокляття? Наснага творити стає першопотребою у житті, проте подекуди письменники, художники або композитори кажуть, що цей «Божий Дар» зламав їхнє життя. Створюючи великі шедеври, людина так чи інакше має розплатитися за вічну славу, яку вона віднайде. Розплатитись відсутністю матеріального достатку, нерозумінням чи презирством сучасників або ж нещасливим коханням та самотністю. Що робити митцеві, чия душа не може існувати без творчості і який не може і не хоче жертвувати своїм життям та сім’єю? Проблема життєвого вибору митця розглядається у цьому дослідженні. Володимир Винниченко, без сумніву, є одним з найобдарованіших українських письменників. Він посідає виняткове мiсце в украïнськiй лiтературi i, особливо, в iсторiï украïнськоï драматургiï, украïнського модерного театру. Іван Франко зазначав: «…Серед млявої, тонко-артистичної та малосилої або ординарно шаблонованої та безталанної генерації сучасних українських письменників раптом виринуло щось таке дуже, рішуче, мускулисте і повне темпераменту, щось таке, що не лізе в кишеню за словом, а сипле його потоками, що не сіє крізь сито, а валить валом, як саме життя, в суміш, українське, московське, калічене й чисте, як срібло, що не знає меж своїй обсервації і границь своїй пластичній творчості, і відкіля ти взявся у нас такий?...»[16, 348]. Винниченко-драматург усвiдомлював, що украïнський театр треба європеїзувати, надати йому фiлософськоï глибини, гостроти морально-етичних колiзiй, динамiзувати дiю. Наскiльки це вдалося, свiдчить той факт, що його п'єси посiли провiдне мiсце в репертуарах "Молодого театру" Леся Курбаса, стацiонарного украïнського театру М. Садовського та драматичного театру iмені I. Я. Франка. Твори драматурга були популярними не лише в тогочаснiй Украïнi, але й за ïï межами. Вiдомий лiтературознавець Костюк [7, 136 ] зазначав, що з особливим успiхом у краïнах захiдноï Європи йшли драми Винниченка "Чорна Пантера i Бiлий Ведмiдь", "Закон", "Брехня". Їхня тематика, як i тематика iнших творiв письменника i драматурга, була присвячена дослiдженню людськоï особистостi, морально-психологiчним випробовуванням внутрiшнiх сил людини в боротьбi за утвердження свого "я".
Опис
Ключові слова
життєвий вибоір митця, Володимир Винниченко, украïнськоï драматургiï, украïнський модерний театр, Чорна Пантера i Бiлий Ведмiдь
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК