The perspectives of Ukraine's membership in NATO: the background of russian aggression

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
This text contains a comprehensive analysis of Ukraine's potential integration into the North Atlantic Treaty Organization (NATO). It examines the merits and demerits of Ukraine's aspirations for NATO membership, highlights the main issues at stake, and the current challenge of Russian aggression against Ukraine. The article outlines the advantages of joining NATO, the potential for strengthening security through collective defence and enhanced deterrence of aggression. In addition, the text discusses the shortcomings and challenges associated with NATO membership aspirations: it examines the concerns expressed by some member states about Ukraine's real readiness and the need for significant military and institutional reforms. The article examines the importance or unimportance of resolving territorial disputes and other problems, which are noted by the alliance as key in speeding up the entire process of acquiring membership and as a result - strengthening regional stability. The central place in the discussion is occupied by the problem of Russian aggression against Ukraine. The text examines the ongoing conflict between the two countries as the reason for the impossibility of joining NATO, answers the question "What is the real cornerstone in the impossibility of Ukraine to become a member of the alliance as of today?" and expresses an opinion regarding further actions of the alliance in the conditions of an unstable geopolitical conjuncture.
Дослідження містить комплексний аналіз потенційної інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Визначені переваги та недоліки прагнень України до членства в НАТО, висвітлюються основні проблеми, які поставлені на карту, і поточний виклик російської агресії проти України. Стаття окреслює переваги вступу до НАТО, потенціал зміцнення безпеки за допомогою колективної оборони та посиленого стримування агресії. Крім того, в тексті обговорюються недоліки та виклики, пов’язані з прагненнями до членства в НАТО: розглядається занепокоєння, висловлене деякими державами-членами щодо реальної готовності України та необхідності значних військових та інституційних реформ. У статті розглядається важливість чи неважливість вирішення територіальних суперечок й інших проблем, які зазначаються альянсом як ключові в пришвидшенні усього процесу набуття членства і як результат – зміцнення регіональної стабільності. Центральне місце в дискусії займає проблема російської агресії проти України. Текст досліджує триваючий конфлікт між двома країнами як причину неможливості вступу до НАТО, відповідає на питання «А який взагалі-то реальний наріжний камінь у неможливості для України станом на сьогодні стати членом альянсу?» і висловлює думку, щодо подальших дій альянсу в умовах хиткої геополітичної кон’юнктури.
Опис
Ключові слова
NATO, Ukraine, probability of membership, Russian aggression, НАТО, Україна, можливість членства, російська агресія
Бібліографічний опис
Соціально-політичні студії : наук. альманах
DOI
ORCID:
УДК