Deepened genomics-metabolomics characteristics of the bacteria of the Bacillus genus isolated from deep-sea

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Marine bacteria from the genus Bacillus are attracting increasing attention as a source of large amounts of bioactive metabolites. The biosynthetic potential of marine bacteria from the genus Bacillus is not sufficiently studied. The previous study of authors could not give a complete result, so it was decided to reanalyze the metabolites not identified at that time, taking into account the development of existing databases. Therefore, the work aimed to reanalyze the metabolome already performed on Bacillus velezensis ONU 553, Bacillus pumilus ONU 554, and Bacillus subtilis ONU 559 strains isolated from the Black Sea sediments. Methods. The general genome identification was performed using the online version of the Dictionary of Natural Products database, and search for biosynthetic clusters in genome of Bacillus velezensis ONU 553 - with antiSMASH 7.0. Results and Conclusion. Genomic-metabolic profiling of strains led to the identification of several new biological compounds – 7 and 1 metabolites in Bacillus velezensis ONU 553 and Bacillus pumilus ONU 554 strains, respectively, and to identify biosynthetic clusters of iturin- and helipeptin-like peptides in Bacillus velezensis ONU 553 strain for the first time. A new biosynthetic cluster was found in the Bacillus velezensis ONU 553 strain.
Морські бактерії приваблюють все більше уваги як джерело великої кількісті біоактивних метаболітів. Біосинтетичний потенціал морських бацил не є достатньо вивченим. Попередне дослідження авторів не могло дати повного результату, тому було прийнято рішення провести переаналіз не ідентифікованих тоді метаболітів, з урахуванням доповнення існуючих баз даних. Метою роботи було провести переаналіз уже наявних метаболомних даних для штамів Bacillus velezensis ONU 553, Bacillus pumilus ONU 554, та Bacillus subtilis ONU 559, виділених із донних відкладень Чорного моря. Методи. Ідентифікацію сполук проводили за допомогою використання онлайн версії програми Dictionary of Natural Products, а пошук біосинтетичних кластерів у геномі Bacillus velezensis ONU 553 – з використанням antiSMASH 7.0. Результати та висновки. Геномно-метаболомне профілювання штамів призвело до ідентифікації декількох раніше не виявлених сполук – 7 та 1 метаболітів у штамів Bacillus velezensis ONU 553 та Bacillus pumilus ONU 554, відповідно. Виявлено раніше не виявлені біосинтетичні кластери – ітурин-подібних пептидів та геліпептид-подібних пептидів у Bacillus velezensis ONU 553.
Опис
Ключові слова
Bacillus, Spergualin, Bacillomycin, Helipeptin, deepwater sediments, спергуалін, бациломіцин, геліпептин, глибоководні донні відкладення
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
ORCID:
УДК