Традиції колективної праці українців степу в середині ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглядаються традиційні форми колективної праці українців в Степу в середині ХІХ ст., зокрема питання організації виробничих колективів, умови праці під час жнив, взаємини з роботодавцями.
The paper deals with traditional forms of collaborative work of Ukrainians in the steppe in the middle of the 19th c. In particular it focuses on the problem of production body management, working conditions during harvest time, relations with employers.
В статье рассматриваются традиционные формы коллективного труда украинцев в степи в середине ХІХ ст., в частности вопрос организации производственных коллективов, условия труда во время жатвы, взаимоотношения с работодателями.
Опис
«Записки історичного факультету» 24 випуск : наукове видання / Колектив авторів – Одеса : «Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова», 2013.
Ключові слова
толока, жнива, Степ, українці, toloka (mutual assistance), harvest time, steppe, Ukrainians, толока, жатва, Степь, украинцы
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК