Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті визначено поняття інформаційний тероризм і вказано на його характерні риси, досліджено основні форми інформаційного тероризму, а також вказано на його загрозу національній безпеці України
Информационный терроризм — новый вид террористической деятельности, направленный на использование современных информационных технологий с целью нарушения или уничтожения важных государственных инфраструктур. Информационный терроризм следует рассматривать как одну из основных угроз национальной безопасности Украины. Проблематика противодействия информационному терроризму находится на стадии становления и требует обоснованного научного обеспечения и особенно на уровне организационно- правового аспекта.
Опис
Ключові слова
інформаційний тероризм, кібертероризм, національна безпека, информационный терроризм, кибертерроризм, национальная безопасность
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State