Methodology of correction of errors in financial reporting

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The procedure of correcting errors in financial reporting is regulated by P(S)A (provisions, standards of the accounting) 6 "Correction of errors and changes in the financial reporting"1. The norms P(S)A 6 are applied in the financial statements of enterprises, organizations and other legal entities of all ownership forms (except budget institutions). Errors occur as a result of arithmetical calculations, the incorrect application of accounting principles or intentionally.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні. Збірник тез наук. доп. за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27 жовтня 2016 року: у 2 ч. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. –
DOI
ORCID:
УДК