Поєднання індивідуальних та командних професійних компетенцій у сучасному управлінні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглядаються питання поєднання індивідуальних та командних професійних компетенцій у сучасному управлінні. Здійснено структурування основних компетенцій суб’єктів управлінської діяльності, визначено співвідношення індивідуальних та командних аспектів управління. Розроблені пропозиції щодо підвищення індивідуального професійного рівня менеджерів та збільшення ефективності функціонування управлінських команд.
В статье рассматриваются вопросы сочетание индивидуальных и командных профессиональных компетенций в современном управлении. Осуществлено структурирование основных компетенций субъектов управленческой деятельности, определено соотношение индивидуальных и командных аспектов управления. Разработаны предложения по повышению индивидуального профессионального уровня менеджеров и эффективности функционирования управленческих команд.
The article deals with the issues of combining individual and team professional competencies in the modern management. The structuring of the core competencies of the subjects of management activity was carried out, the correlation of individual and command aspects of management, the development of proposals for raising the individual professional level of individual managers and the effectiveness of the management teams functioning was determined.
Опис
Ключові слова
професіоналізація, компетенція, управлінська діяльність, профессионализация, компетенция, управленческая деятельность, professionalization, competence, management activity
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК